X
2019
 • Afspraken

Plastic Pact NL

Op 21 februari 2019 ondertekenden meer dan zeventig partijen het Plastic Pact NL.

 • Beleid NL

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023

In februari 2019 wordt het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2022 gepubliceerd.

 • Wetgeving EU

SUP-richtlijn

Publicatie (5 juni 2019) van de Single Use Plastics-richtlijn om de hoeveelheid kunststofafval in oceanen en zeeën terug te dringen.

 • Beleid NL

Papiervezelconvenant VNG-PRN

Het zesde Papiervezelconvenant VNG-PRN treedt op 1 januari 2019 in werking.

 • Beleid EU

Green Deal

De Europese Commissie presenteerde op 11 december 2019 'De Europese Green Deal'.

 • Afspraken

Brancheplannen Duurzaam Verpakken

Meer dan twintig brancheorganisaties hebben een Brancheplan Duurzaam Verpakken opgesteld om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te reduceren en om verpakkingen volledig recyclebaar en herbruikbaar te maken.

2020
 • Afspraken

Europees Plastics Pact

Op 6 maart 2020 zetten meer dan negentig bedrijven, organisaties en overheden hun handtekening onder het Europees Plastics Pact.

 • Wetgeving NL

Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Nederlandse implementatie van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (producenten).

 • Wetgeving NL

Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Nederlandse implementatie van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (gemeenten).

 • Beleid EU

EU Actieplan Circulaire Economie

Op 11 maart 2020 presenteerde de Europese Commissie een nieuw actieplan voor de circulaire economie.

 • Afspraken

Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029

In de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 staan afspraken tussen de VNG en het Afvalfonds Verpakkingen voor meer en betere recycling van huishoudelijk afval.

2023
 • Wetgeving NL

Verlenging AVV Afvalbeheerbijdrage

De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs meedoen en bijdragen aan de financiering van de inzameling en recycling van hun verpakkingen.

 • SUP

Uitbreiding producenten-verantwoordelijkheid eenmalige kunststof verpakkingen

De producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen wordt per 1 januari 2023 uitgebreid.

 • SUP
 • Zwerfafval

Uitbreiding producenten-verantwoordelijkheid naar zwerfafval

Vanaf 5 januari 2023 geldt de nieuwe, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor het opruimen van bepaalde soorten zwerfafval.

 • Statiegeld
 • Wetgeving NL

Invoering statiegeld op blikjes

Per 1 april 2023 wordt statiegeld op metalen drankverpakkingen ingevoerd.

 • SUP

Extra betalen voor plastic wegwerpbekers en -bakjes

Per 1 juli 2023 mogen geen gratis wegwerpbekers en -bakjes meer worden verstrekt.

Reset FilterAfsprakenBeleid EUBeleid NLStatiegeldSUPWetgeving EUWetgeving NLZwerfafval